Процедури

Процедура № 2029 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 128,620.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти №№ 39, 40, 41 и 42 от кЛФ 2018 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 39-18, 40-18, 41-18, 42-18
Дървесен вид
Едра 508 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1750 куб.м.
За огрев 1951 куб.м.
ОЗМ 410 куб.м.
Всичко 4884 куб.м.