Процедури

Процедура № 2009 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.04.2018
Втора дата
Начална цена 681,884.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП

Данни за дървесината

Обект/и № 1803Ц
Дървесен вид БК,ГБР, ДР
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.