Процедури

Процедура № 1898 на ДГС Котел

Процедура № 1898 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.03.2018
Втора дата
Начална цена 6,940.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18
Дървесен вид бб, чб
Едра 57 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 75 куб.м.