Процедури

Процедура № 1878 на ДГС Котел

Процедура № 1878 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 25,028.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 5-18 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18
Дървесен вид бб, бк, чб
Едра 209 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 632 куб.м.
За огрев 17 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 943 куб.м.