Процедури

Процедура № 1877 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 227,801.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 9,13,31,32 от КЛФ 2018- ДГС Котел

Данни за дървесината

Обект/и № 9-18, 13-18, 31-18, 32-18
Дървесен вид бб, чб, см, бк, гбр, здб, цр, блг, трп, врб, брз, шст
Едра 844 куб.м.
Средна 1056 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2522 куб.м.
За огрев 886 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Всичко 5468 куб.м.