Процедури

Процедура № 1876 на ДГС Котел

Процедура № 1876 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 24,665.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18
Дървесен вид бб, чб
Едра 209 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 294 куб.м.