Процедури

Процедура № 1773 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 185,365.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18
Дървесен вид бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Едра 342 куб.м.
Средна 510 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1914 куб.м.
За огрев 1858 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4624 куб.м.