Процедури

Процедура № 1772 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 87,413.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 5, 6, 7 и 9 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18, 6-18, 7-18 и 9-18
Дървесен вид бб, чб, бк, гбр, яв, шст
Едра 707 куб.м.
Средна 240 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1237 куб.м.
За огрев 601 куб.м.
ОЗМ 495 куб.м.
Всичко 3280 куб.м.