Процедури

Процедура № 1653 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 14.12.2017
Втора дата
Начална цена 84,082.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив от обекти № 1801, 1802, 1803, 8100

Данни за дървесината

Обект/и № 1801, 1802, 1803, 8100
Дървесен вид бб, чб, бк, гбр,здб трп, дрш, яв, брз, ак
Едра 619 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
Технологична 2146 куб.м.
За огрев 1838 куб.м.
ОЗМ 223 куб.м.
Всичко 5011 куб.м.