Процедури

Процедура № 1633 на ДГС Котел

Процедура № 1633 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.12.2017
Втора дата
Начална цена 190,134.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18, 16-18, 17-18, 18-18, 19-18
Дървесен вид бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Едра 342 куб.м.
Средна 510 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1964 куб.м.
За огрев 1926 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4742 куб.м.