Процедури

Процедура № 1573 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 28.11.2017
Втора дата
Начална цена 15,845.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 62-17 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 62-17
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 123 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 183 куб.м.