Процедури

Процедура № 1521 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 17.11.2017
Втора дата
Начална цена 24,073.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от об. №№ 28-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 28-17, 55-17
Дървесен вид бк, брз, бб, см, трп, врб, гбр
Едра 157 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 160 куб.м.
За огрев 96 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 542 куб.м.