Процедури

Процедура № 1516 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 15.11.2017
Втора дата
Начална цена 21,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 78-17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 78-17
Дървесен вид бук
Едра 252 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 252 куб.м.