Процедури

Процедура № 1474 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 24.10.2017
Втора дата
Начална цена 16,725.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 74-17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 74-17
Дървесен вид бк
Едра 89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 142 куб.м.
За огрев 136 куб.м.
ОЗМ 47 куб.м.
Всичко 414 куб.м.