Годишен план за ползване на дървесина

ГП 2022
Файл
Добавен
26.05.2022 / ДГС Котел
Годишен план за ползване
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
Годишен План за ползване за ЛФ 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Променен Годишен план за ползване за 2021г
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване 2021г.
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г.
Файл
Добавен
31.08.2021 / ДГС Котел
Променен Годишен план за ползване 2021г.
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г.
Файл
Добавен
16.08.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021г.
Файл
Добавен
28.07.2021 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
23.06.2021 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Котел
ГП ЗА 2021г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Котел
Годишен план за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване за 2020г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване ДГС Котел
Файл
Добавен
04.09.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване 31.07.2020г
Файл
Добавен
07.08.2020 / ДГС Котел