Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01123 е прекратена!
EТ01123 ДГС Гурково 28.05.2020 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204121 Таен 9205.00 лв.
Документи: 204121.zip Протокол ET01123.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204121.zip
Процедура № EТ01122 е прекратена!
EТ01122 ДГС Гурково 28.05.2020 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204110 Таен 72482.00 лв.
Документи: 204110.zip Протокол ET01122.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204110.zip
Процедура № EТ01121 е прекратена!
EТ01121 ДГС Гурково 28.05.2020 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204107 Таен 210482.00 лв.
Документи: 204107.zip Протокол ET01121.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204107.zip
Процедура № EТ01120 е прекратена!
EТ01120 ДГС Котел 28.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 57/1 Явен 60814.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 57-1.pdf 8 Протокол ЕТ01120-28.05.2020 г..pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 57-1.pdf
EТ01119 ДГС Котел 28.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 57 Явен 78099.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 57.pdf 8 Протокол ЕТ01119-29.05.2020 г..pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 57.pdf
EТ01118 ДГС Мъглиж 27.05.2020 14:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203133 Таен 24242.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf График 203133.pdf Документация.rar Протокол ET01118.pdf
Резултати: заповед клас.203133.pdf
EТ01117 ДГС Мъглиж 27.05.2020 14:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203131 Таен 25755.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf График 203131.pdf Документация.rar Протокол ET01117.pdf
Резултати: заповед клас.203131.pdf
EТ01116 ДГС Котел 27.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 19506.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf 8 -Протокол ЕТ01116- 27.05.2020.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 8.pdf
EТ01115 ДГС Котел 27.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 46 Явен 2050.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 46.pdf 8 Протокол ЕТ01115-27.05.2020 г..pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 46.pdf
Процедура № EТ01114 е прекратена!
EТ01114 ДГС Котел 26.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 46 Явен 2050.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 46.pdf
EТ01113 ДГС Котел 22.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 59 Таен 19228.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 59.pdf 2- условия об. 59.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график об. 59.pdf 8 Протокол ЕТ 01104- 18.05.2020.pdf 8 Протокол ЕТ 01113- 22.05.2020.pdf
Резултати: 9 заповед класиране об. 52.pdf 9 заповед класиране об. 59.pdf
EТ01112 ДГС Котел 22.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 54 Таен 31596.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf 8 Протокол ЕТ 01112- 22.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 54.pdf 12 договор на корен об. 54.pdf
Резултати: 9 заповед класиране об. 54.pdf
Процедура № EТ01111 е прекратена!
EТ01111 ДГС Котел 21.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 56 Таен 36461.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01111-21.05.2020 г..pdf
Резултати: заповед прекратяване об.56.pdf
EТ01110 ДГС Сливен 19.05.2020 11:30 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2034А Таен 56859.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване.pdf документация.rar
Резултати: Зaповед за назначаване на комисия.pdf Протокол ET01110.pdf Заповед за прекр..pdf
EТ01109 ДГС Сливен 19.05.2020 10:30 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2033А Таен 30760.00 лв.
Документи: 3) Приложение №1.doc 4) Приложение №2.doc 5) Приложение №3-ценово предложение.doc 6) Приложение №4.doc 7) Приложение №5 Проекто-договор.doc 2) условия за провеждане на явен търг.doc Заповед за обявяване.pdf
Резултати: Зaповед за назначаване на комисия.pdf Протокол ET01109.pdf Заповед за прекр..pdf
Процедура № EТ01107 е прекратена!
EТ01107 ДГС Стара Загора 19.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205145 Таен 47471.00 лв.
Документи: Документация 205145.rar Протокол об.№ 205145.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205145.pdf
EТ01108 ДГС Котел 19.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 55 Явен 30953.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 55.pdf 8-Протокол ЕТ01108-20.05.2020 г..pdf 11 Протокол № 2-прогн. об. 55.pdf 12 договор прогнозни об. 55.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 55.pdf
Процедура № EТ01106 е прекратена!
EТ01106 ДГС Котел 18.05.2020 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 54 Таен 31596.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf
Резултати: заповед прекратяване об.54.pdf
EТ01105 ДГС Котел 18.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 53 Таен 33057.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01105- 18.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 53.pdf договор на корен об. 53.pdf
Резултати: заповед класиране об. 53.pdf
EТ01104 ДГС Котел 18.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 52 Таен 6487.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01104- 18.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 52.pdf договор на корен об. 52.pdf
Резултати: заповед класиране об. 52.pdf