Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00824 ДГС Айтос 20.12.2019 15:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26719.20 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 6- прогнозни.rar
EТ00823 ДГС Айтос 20.12.2019 14:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 5; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26848.80 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 5- прогнозни.rar
EТ00822 ДГС Айтос 20.12.2019 13:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 108014.40 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 4- прогнозни.rar
EТ00821 ДГС Айтос 20.12.2019 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 3; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 33985.80 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 3- прогнозни.rar
EТ00820 ДГС Котел 20.12.2019 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 46420.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 8-20.rar
EТ00810 ДГС Маджарово 20.12.2019 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2003-1 Явен 120461.00 лв.
Документи: док. 2003-1.rar
EТ00818 ДЛС Несебър 20.12.2019 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 1902-1 Таен 39623.20 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx трупи ЕТ-2019-1902-1.rar
EТ00809 ДГС Маджарово 20.12.2019 10:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2002-1 Явен 134823.00 лв.
Документи: док. 2002-1.rar
EТ00808 ДГС Маджарово 20.12.2019 09:30 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2001-1 Явен 133971.00 лв.
Документи: док. 2001-1.rar
EТ00819 ДГС Котел 20.12.2019 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 58435.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 7-20.rar
EТ00817 ДГС Звездец 19.12.2019 15:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2010-2 Таен 39047.00 лв.
Документи: Пакет №2010-2.rar
EТ00816 ДГС Звездец 19.12.2019 14:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2009-2 Таен 47621.00 лв.
Документи: Пакет №2009-2.rar
EТ00805 ДГС Звездец 19.12.2019 13:30 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2008-4 Таен 72887.00 лв.
Документи: Пакет №2008-4.rar
EТ00779 ДЛС Тополовград 19.12.2019 13:00 ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2003 Таен 57267.00 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ-2003.rar
EТ00815 ДГС Звездец 19.12.2019 12:30 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2005-2 Таен 25665.00 лв.
Документи: Пакет №2005-2.rar
EТ00807 ДГС Стара река 19.12.2019 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2008-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 32261.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00804 ДГС Звездец 19.12.2019 11:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2007-4 Таен 26098.00 лв.
Документи: Пакет №2007-4.rar
EТ00806 ДГС Стара река 19.12.2019 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2007-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 21857.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00778 ДЛС Тополовград 19.12.2019 10:00 ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2002 Таен 236615.00 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ-2002.rar
EТ00803 ДГС Звездец 19.12.2019 09:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: 2006-1 Таен 94477.00 лв.
Документи: Пакет №2006-1.rar