Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Котел
ценоразпис- 12.08.2021 г.
Файл
Добавен
13.08.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.07.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.07.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
26.03.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
10.02.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
27.01.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
[ekf,dpmri- 14=12=2020 h=
Файл
Добавен
15.12.2020 / ДГС Котел
Ценоразпис - 08.12.2020
Файл
Добавен
10.12.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС-27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 31.03.2020
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 07.04.2020
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
Ценоразпис- 10.01.2020 г.
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Котел
ценоразпис санитарни 06.06.2018
Файл
Добавен
12.06.2018 / ДГС Котел
Ценоразпис по чл. 71, ал.1, т. 1 от Наредбата за дървесина, добита от санитарни и принудителни сечи по предписание на РДГ и ЛЗС, одобрен на 21.05.2018 г.
Файл
Добавен
22.05.2018 / ДГС Котел