Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
264 ДГС Котел 16.09.2016 21.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
243 ДГС Котел 09.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника Виж пълна информация
Процедура № 243 на ДГС Котел от 09.09.2016 е прекратена!
226 ДГС Котел 30.08.2016 07.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
Процедура № 226 на ДГС Котел от 30.08.2016 е прекратена!
222 ДГС Котел 30.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Котел по обособени позиции“ с обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС“; Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“ Виж пълна информация
106 ДГС Котел 12.08.2016 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
Процедура № 106 на ДГС Котел от 12.08.2016 е прекратена!
102 ДГС Котел 22.07.2016 Събиране на оферти с обява 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
Процедура № 102 на ДГС Котел от 22.07.2016 е прекратена!