Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1160 ДГС Котел 04.07.2017 обект №53-17 и обект №54-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
347 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 375 куб.м. 261 куб.м. 335 куб.м. 1338 куб.м.
бк,дб,гбр,явр,брк
Процедури за продажба на дървесина 90,495.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина обект 53-17 и обект 54-17 Виж пълна информация
1158 ДГС Котел 28.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Котел“ Виж пълна информация
1143 ДГС Котел 29.06.2017 23-17, 26-17, 27-17, 28-17, 29-17, 55-17, 56-17, 57-17, 65-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1410 куб.м. 517 куб.м. 0 куб.м. 1482 куб.м. 1756 куб.м. 635 куб.м. 5800 куб.м.
бк, гбр, блг, чб, трп, цр, брз, бб, см, врб, др.вис., дб, вб
Продажба на стояща дървесина на корен 242,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен- об. 23-17, 26-17, 27-17, 28-17, 29-17, 55-17, 56-17, 57-17, 65-17 Виж пълна информация
1139 ДГС Котел 29.06.2017 35-17, 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
610 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 1016 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, здб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 82,571.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 35-17 и 62-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1137 ДГС Котел 29.06.2017 35-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 2045 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2878 куб.м.
бб, бк, гбр, чб, см, брз, здгл
Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект 35-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1085 ДГС Котел 06.06.2017 63-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м.
см, бб
Процедури за продажба на дървесина 12,299.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 63-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1046 ДГС Котел 30.05.2017 37-17, 38-17, 39-17, 40-17, 41-17, 42-17, 43-17, 44-17, 45-17, 46-17, 47-17, 48-17, 49-17, 50-17, 51-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1344 куб.м. 410 куб.м. 0 куб.м. 2907 куб.м. 3197 куб.м. 661 куб.м. 8519 куб.м.
бк, гбр, блг, цр, трп, бб, кгбр, см, др.вис, брз, здб, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 335,372.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" обекти от № 37-17 до № 51-17 Виж пълна информация
1045 ДГС Котел 30.05.2017 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк, здб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 15,345.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел", обект № 62-17 Виж пълна информация
1011 ДГС Котел 16.05.2017 61-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м.
бк, см
Процедури за продажба на дървесина 6,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 61-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
975 ДГС Котел 03.05.2017 35-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 833 куб.м.
бб, цб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 67,226.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 35-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 975 на ДГС Котел от 03.05.2017 е прекратена!
974 ДГС Котел 03.05.2017 35-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 2045 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2878 куб.м.
бб, бк, гбр, чб, см, брз, здгл
Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 35-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 974 на ДГС Котел от 03.05.2017 е прекратена!
972 ДГС Котел 27.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа” Виж пълна информация
970 ДГС Котел 27.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици“ за нуждите на ТП „ДГС Котел“ Виж пълна информация
962 ДГС Котел 20.04.2017 24.04.2017 7006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 Пр. куб.м. 14 Пр. куб.м. 5 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 526 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 635 Пр. куб.м.
см, здгл, бк, гбр, здб, бл, трп, чрш
Продажба на стояща дървесина на корен 25,692.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 7006 от територията на ТП ДГС Котел, район Кипилово Виж пълна информация
961 ДГС Котел 27.04.2017 53-17, 54-17, 55-17, 56-17, 57-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
659 куб.м. 327 куб.м. 0 куб.м. 997 куб.м. 560 куб.м. 570 куб.м. 3113 куб.м.
бк, гбр, трп, врб, бб, гбр, см, др.вис, брз, здб, явр
Процедури за продажба на дървесина 208,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 53-17, 54-17, 55-17, 56-17 и 57-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 961 на ДГС Котел от 27.04.2017 е прекратена!
960 ДГС Котел 27.04.2017 53-17, 54-17, 55-17, 56-17, 57-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
659 куб.м. 327 куб.м. 0 куб.м. 997 куб.м. 1460 куб.м. 570 куб.м. 4013 куб.м.
бк, гбр, здб, явр, брз, врб, трп, др.вис., см, бб
Процедури за добив на дървесина 98,506.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 53-17, 54-17, 55-17, 56-17, 57-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 960 на ДГС Котел от 27.04.2017 е прекратена!
958 ДГС Котел 20.04.2017 24.04.2017 702
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 294 куб.м. 307 куб.м. 95 куб.м. 727 куб.м.
чб, бк, гбр, яв, шс, чрш, дрш, брс
Процедури за продажба на дървесина 44,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 702 от територията на ТП ДГС Котел, район Кипилово Виж пълна информация
929 ДГС Котел 19.04.2017 37-17, 38-17, 39-17, 40-17, 41-17, 42-17, 43-17, 44-17, 45-17, 46-17, 47-17, 48-17, 49-17, 50-17, 51-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1344 куб.м. 410 куб.м. 0 куб.м. 2907 куб.м. 3197 куб.м. 661 куб.м. 8519 куб.м.
бк, гбр, блг, цр, трп, врб, бб, кгбр, см, др.вис, брз, здб, здб, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 335,372.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по обекти от № 37-17 до № 51-17 в ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 929 на ДГС Котел от 19.04.2017 е прекратена!
885 ДГС Котел 05.04.2017 36-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.44 куб.м. 3.71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 24.15 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 1,968.81 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от об. 36-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 885 на ДГС Котел от 05.04.2017 е прекратена!
884 ДГС Котел 05.04.2017 35-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 2045 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2878 куб.м.
бб, бк, гбр,брз, чб, здгл, чб
Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 35-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 884 на ДГС Котел от 05.04.2017 е прекратена!