Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1516 ДГС Котел 15.11.2017 78-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
252 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 21,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 78-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1474 ДГС Котел 24.10.2017 74-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 136 куб.м. 47 куб.м. 414 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 74-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1453 ДГС Котел 16.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 61,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя., Виж пълна информация
1446 ДГС Котел 17.10.2017 28-17, 29-17, 55-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
бк, брз, бб, гбр, см, трп, врб
Продажба на стояща дървесина на корен 36,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 28-17, 29-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1396 ДГС Котел 26.09.2017 610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
: здб, бк, яс, гбр, кгбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 28,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 610 Виж пълна информация
1395 ДГС Котел 26.09.2017 1610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
здб, ,бк, яс, гбр, кгбр трп
Процедури за добив на дървесина 11,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив , сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1610 Виж пълна информация
1371 ДГС Котел 13.09.2017 1708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 295 куб.м. 552 куб.м. 110 куб.м. 1063 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, кгбр, бл, лп, трп, врб, чш, ела, врб, яв
Процедури за добив на дървесина 25,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив, сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект № 1708 Виж пълна информация
1370 ДГС Котел 13.09.2017 6005, 7007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 1667 куб.м. 0 куб.м. 1747 куб.м.
бк, гбр, здб, , трп, чрш, бб, брз, здгл. врб
Продажба на стояща дървесина на корен 63,099.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №6005, 7007 Виж пълна информация
1369 ДГС Котел 13.09.2017 708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 295 куб.м. 314 куб.м. 110 куб.м. 825 куб.м.
:бк, гбр, здб,бб, кгбр, бл, лп, дрш, чш,ела трп, врб
Процедури за продажба на дървесина 51,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за прогнозни количества дървесина от обект № 708 Виж пълна информация
1346 ДГС Котел 05.09.2017 28-17, 29-17, 55-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
бк, брз, бб, гбр, см, трп, врб
Продажба на стояща дървесина на корен 36,378.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 28-17, 29-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 1346 на ДГС Котел от 05.09.2017 е прекратена!
1335 ДГС Котел 31.08.2017 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк, здб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 15,345.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 62-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1335 на ДГС Котел от 31.08.2017 е прекратена!
1281 ДГС Котел 15.08.2017 707
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 443 куб.м. 495 куб.м. 76 куб.м. 1051 куб.м.
бк, гбр, здб, трп,врб
Процедури за продажба на дървесина 62,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за продажба на прогпозни количества дървесина от обект № 707 Виж пълна информация
1278 ДГС Котел 15.08.2017 28-17,29-17,55-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 259 куб.м. 26 куб.м. 115 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
бб,см,бк,гбр,трп,врб
Продажба на стояща дървесина на корен 37,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №28-17,29-17,55-17 Виж пълна информация
Процедура № 1278 на ДГС Котел от 15.08.2017 е прекратена!
1270 ДГС Котел 10.08.2017 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк,здб,гбр
Процедури за продажба на дървесина 15,345.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за Продажба на прогнозни количества дървесина за обект № 62-17 Виж пълна информация
Процедура № 1270 на ДГС Котел от 10.08.2017 е прекратена!
1239 ДГС Котел 01.08.2017 1704,1705,1706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 23 куб.м. 15 куб.м. 57 куб.м. 3243 куб.м. 40 куб.м. 3475 куб.м.
бб, чб, см, дригл.бк, гбр, трп, яв,брз
Процедури за добив на дървесина 83,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на сеч и извоз до временен склад за обект 1704,1705,1706 Виж пълна информация
Процедура № 1239 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1238 ДГС Котел 01.08.2017 1607, 1610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 7 куб.м. 3 куб.м. 648 куб.м. 0 куб.м. 698 куб.м.
бб, чб,см, здгл, здб ,бк, яс, гбр, кгбр трп
Процедури за добив на дървесина 16,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1607,1610 на територията на ТП ДГС котел район Кипилово Виж пълна информация
Процедура № 1238 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1237 ДГС Котел 01.08.2017 704,705,706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 23 куб.м. 15 куб.м. 57 куб.м. 3243 куб.м. 40 куб.м. 3475 куб.м.
бб, чб, см, дригл.,бк, гбр, трп, яв, , брз
Процедури за продажба на дървесина 208,264.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 704,705,706 от територията на ТП ДГС Котел район Кипилово Виж пълна информация
Процедура № 1237 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1235 ДГС Котел 01.08.2017 607, 610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 7 куб.м. 3 куб.м. 648 куб.м. 0 куб.м. 698 куб.м.
бб, чб, см, здгл.,гбр,здб, бк, яс, гбр, кгбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 30,709.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 607, 610 от територията на ТП ДГС Котел район Кипилово Виж пълна информация
Процедура № 1235 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1168 ДГС Котел 06.07.2017 Обекти № 39-17,41-17,42-17,43-17,51-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
326 куб.м. 280 куб.м. 0 куб.м. 1036 куб.м. 913 куб.м. 130 куб.м. 2685 куб.м.
бб,см,блг,цр,бк,гбр,трп,др.вис
Продажба на стояща дървесина на корен 104,709.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №39-17,41-17,42-17,43-17,51-17 Виж пълна информация
1161 ДГС Котел 04.07.2017 обект № 54-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
215 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 375 куб.м. 661 куб.м. 335 куб.м. 1606 куб.м.
бк,дб,гбр,явр,брк
Процедури за добив на дървесина 39,309.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив-сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект № 54-17 Виж пълна информация