Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ00662 е прекратена!
EТ00662 ДЛС Несебър 08.08.2019 10:30 Продажба на трупи, бл., Пакет № 1902-1 Таен 59729.40 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx
Резултати: ЗД-03-52.pdf
EТ00656 ДГС Стара Загора 07.08.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195143 Явен 15796.00 лв.
Документи: Документация 195143.rar Protokol 143.pdf Protokol_2_143.pdf Dogovor 195143.pdf
Резултати: Заповед купувач 195143.pdf
Процедура № EТ00661 е прекратена!
EТ00661 ДГС Айтос 06.08.2019 10:30 Електронен конкурс за "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1964 от отдели/подотдели: 84-а,в,г на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 701 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Айтос”, Явен 25764.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.1964-2019.rar Протокол ET00661
Резултати: zapoved prekrat..docx
Процедура № EТ00654 е прекратена!
EТ00654 ДГС Айтос 05.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 18212.63 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-пакет 1917-03.rar Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-ПРЕКРАТЯВАНЕ.rar
Резултати: zapoved - PREKRAT..docx
EТ00655 ДГС Казанлък 05.08.2019 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 192130 Таен 87819.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - об. 192130.pdf Заповед прекратяване - об. 192130.pdf
Процедура № EТ00653 е прекратена!
EТ00653 ДГС Айтос 31.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 34262.92 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 31.07.2019-пакет 1954-04.rar
Резултати: Заповед прекратяване.pdf Протокол комисия.pdf
EТ00652 ДГС Стара река 30.07.2019 10:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1913-Е, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Стара река“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Таен 43675.00 лв.
Документи: Документация 1913 - Е МТ.rar Протокол 1913-Е.pdf Заповед класиране - 1913-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1913-E.doc
EТ00651 ДГС Стара река 29.07.2019 14:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“ Таен 16485.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1909-Е.pdf Заповед класиране - 1909-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1909-E.doc
EТ00650 ДГС Стара река 29.07.2019 11:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“, Таен 36830.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1912-Е.pdf Заповед класиране - 1912-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1912-E.doc
EТ00649 ДГС Нова Загора 29.07.2019 10:00 търг с наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества Явен 21161.25 лв.
Документи: Ел. търг Обект 1901-Б.rar заповед комисия.jpeg Заповед прекатяване РД-10-3329.07.2019 г..jpg Протокол 001.jpg
Резултати: Заповед прекатяване РД-10-3329.07.2019 г..jpg
EТ00648 ДГС Стара река 29.07.2019 09:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“, Таен 51315.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1911-Е.pdf Заповед класиране - 1911-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1911-E.doc
EТ00646 ДГС Звездец 24.07.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Звездец Явен 12780.00 лв.
Документи: Явен ел.търг на 24.07.2019.rar Протокол.rar Справка.rar Заповед за класиране-1916-1.doc Protokol 2.doc Договор-1916-1.doc
EТ00645 ДГС Карнобат 22.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект №11911-3 Явен 44750.25 лв.
Документи: документация.zip протокол 11911-3.PDF справка 11911-3.PDF заповед за класиране 11911-3.PDF протокол 35,5 11911-3.pdf договор.pdf
Резултати: заповед за класиране 11911-3.PDF
EТ00643 ДГС Царево 16.07.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1911 - 2; Явен 2857.40 лв.
Документи: документация1911-2.rar протокол 1911-2.PDF Заповед № ОД-03-043.PDF справка 1911-2.pdf протокол 2 1911-2.PDF договор 94.pdf
Резултати: Заповед № ОД-03-043.PDF
EТ00642 ДГС Царево 16.07.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1910 - 4; Явен 10700.20 лв.
Документи: документация1910-4.rar справка 1910-4.pdf ОД-03-042.pdf протокол 1910-4.PDF протокол 2 1910-4.PDF договор 93.pdf
Резултати: ОД-03-042.pdf
Процедура № EТ00641 е прекратена!
EТ00641 ДГС Царево 16.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1903 - 8; Явен 25446.30 лв.
Документи: документация1903-8.rar протокол 1903-8.PDF справка 1903-8.pdf Заповед №ОД-03-41.PDF
Резултати: Заповед №ОД-03-41.PDF
Процедура № EТ00640 е прекратена!
EТ00640 ДГС Царево 16.07.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1908 - 12; Явен 3260.60 лв.
Документи: документация1908-12.rar протокол 1908-12.PDF Заповед №ОД-03-40.PDF
Резултати: Заповед №ОД-03-40.PDF
EТ00644 ДЛС Несебър 12.07.2019 09:00 Електронен явен търг за продажба на трупи, чб Явен 1482.40 лв.
Документи: Декларация по чл. 74.docx Заповед търг.docx Проекто-договор.docx Условия.docx
Резултати: заповед прекр ет Пакет № 1903-2.doc ПРОТ-Л прекр.Пакет № 1903-2.doc
EТ00639 ДГС Казанлък 11.07.2019 10:30 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение - об. 192130 Таен 97368.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - об. 192130.pdf Заповед за прекратяване - об. 192130.pdf
EТ00638 ДГС Казанлък 11.07.2019 09:00 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение - обект № 192129 Таен 18740.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - 192129.pdf Договор.zip
Резултати: Заповед класиране - 192129.pdf