Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ00685 е прекратена!
EТ00685 ДЛС Несебър 24.09.2019 10:30 ТРУПИ, БЛ, 1902-1, "ДЛС-НЕСЕБЪР", ЕТ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Таен 48935.59 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: заповед прекр ет 1902-1.doc ПРОТ-Л 1902-1.doc
EТ00682 ДГС Казанлък 18.09.2019 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 192130 Таен 87819.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комися - об. 192130..doc Договор - об. 192130.pdf
Резултати: Заповед класиране - об. 192130.doc
EТ00681 ДГС Бургас 17.09.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1902-27 Явен 12726.36 лв.
Документи: ел. търг 1902-27.rar Протокол ET00681.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.rar
Процедура № EТ00679 е прекратена!
EТ00679 ДГС Царево 12.09.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1903 - 8; Явен 25446.30 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1903-8.rar Протокол ET00679.pdf справка 679.pdf
Резултати: ОД-03-50.PDF
EТ00680 ДГС Бургас 12.09.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-26 Явен 710.60 лв.
Документи: ел. търг 1902-26.rar Протокол ET00680.pdf договор Брод.rar
Резултати: Заповед изпълнител.docx
EТ00678 ДГС Царево 12.09.2019 10:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1908 - 12; Явен 3260.60 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1908-12.rar протокол 1908-12.PDF справка 678.pdf протокол 1908 - 12 2.PDF договор №117.PDF
Резултати: ОД-03-49.PDF
Процедура № EТ00677 е прекратена!
EТ00677 ДГС Царево 12.09.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 5; Явен 10227.70 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1909-5.rar протокол 1909-5.PDF справка 677.pdf
Резултати: ОД-03-48-.PDF
EТ00676 ДГС Карнобат 10.09.2019 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на дървесина, стояща на корен от обект №11912, отд./подотдел 1006-в; 1036-а Таен 50157.00 лв.
Документи: стояща на корен еднократно 11912.7z 11912 - протокол.pdf заповед 11912.pdf 11912 заповед 2 стр.pdf
Резултати: заповед комисия 11912.PDF протокол договор 11912.PDF договор 11912 заличен подпис.pdf
Процедура № EТ00674 е прекратена!
EТ00674 ДГС Айтос 09.09.2019 15:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 6812.68 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 09.09.2019-1910-02. 1953-04.rar Протокол ET00674
Резултати: zapoved - prekratiavane.docx
EТ00675 ДГС Карнобат 05.09.2019 10:30 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект №11904 на територията на ТП на ДГС Карнобат Таен 36559.00 лв.
Документи: 11904 таен търг стояща на корен - еднокр. ц. предложение.7z
Резултати: заповед комисия 11904.PDF протокол 11904.PDF заповед за определяне на купувач 11904 заличен подпис.pdf заповед комисия 35 5 11904.PDF протокол договор 11904.PDF договор 11904 заличен подпис.pdf
EТ00672 ДГС Айтос 29.08.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 10529.55 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 23.08.2019 -1947-10.rar Протокол ET00672
Резултати: zapoved spe4elil - zali4en.docx
Процедура № EТ00673 е прекратена!
EТ00673 ДГС Айтос 29.08.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 13617.81 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 23.08.2019 -1917-05.rar Протокол ET00673
Резултати: zapoved prekratiavane-zali4en.docx
Процедура № EТ00671 е прекратена!
EТ00671 ДЛС Несебър 27.08.2019 10:30 Продажба на трупи, бл., Пакет № 1902-1 Таен 53829.00 лв.
Документи: Условия.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Проекто-договор.docx Заявление.docx Заповед търг 1.docx
Резултати: З-Д -03-55.pdf
EТ00670 ДГС Нова Загора 21.08.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1901-В Явен 49572.00 лв.
Документи: Заповед 1901-В.pdf Документация 1901-В.rar Одобрен график обект 1901-заличено.jpg Заповед комисия 001.jpg Заповед класиране 001.jpg Заповед класиране 002.jpg Протокол разглеждане на документи.pdf ДОГОВОР 1901-В.pdf
Резултати: Заповед класиране 001.jpg Заповед класиране 002.jpg
Процедура № EТ00669 е прекратена!
EТ00669 ДГС Айтос 20.08.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 15592.20 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 20.08.2019 - 1954-06; 1955-05.rar Протокол ET00669
Резултати: Заповед РД 10-242.pdf
EТ00668 ДГС Айтос 20.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 22396.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 20.08.2019-1954-05; 1955-04.rar Протокол ET00668
Резултати: Заповед РД 10-243.pdf
EТ00667 ДГС Карнобат 15.08.2019 11:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1920-2 Явен 34452.50 лв.
Документи: 1920-2.7z протокол 1920-2.PDF заповед 1920-2.PDF протокол 35,5 -1920-2.pdf договор 1920-2.pdf
EТ00664 ДГС Бургас 13.08.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-219 Явен 20399.92 лв.
Документи: Документация 1902-21.rar Протокол ET00664.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.rar
EТ00666 ДГС Кости 13.08.2019 10:00 Продажба на действително добити количества дървесина - Обект № 2019-30 Таен 9189.20 лв.
Документи: Документация 2019-30.rar Заповед комисия 2019-30.pdf Протокол комисия 2019-30.pdf
Резултати: Заповед изпълнител 2019-30.pdf Протокол Комисия документи 2019-30.pdf Договор добита 2019-30-Троя.pdf
EТ00660 ДГС Стара Загора 12.08.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195147 Явен 36551.00 лв.
Документи: Документация 195147.rar Protokol 195147.pdf Protokol 2 195147.pdf Dogovor 195147.pdf
Резултати: Заповед купувач 195147.pdf