Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00595 ДГС Котел 15.04.2019 15:00 ТП "ДГС Котел"- об. 26-19- продажба дървесина на корен Таен 41022.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 26-19.rar
Резултати: 26-19 Протокол.pdf 26-19 заповед класиране.pdf
EТ00594 ДГС Котел 15.04.2019 13:30 ТП "ДГС Котел"- об. 25-19- продажба дървесина на корен Таен 33199.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 25-19.rar
Резултати: 25-19 Протокол.pdf 25-19 заповед класиране.pdf
EТ00593 ДГС Котел 15.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 17-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 17-19.rar
Резултати: 17-19 Протокол.pdf 17-19 заповед класиране.pdf
EТ00592 ДГС Котел 15.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 32-19- продажба дървесина на корен Таен 23767.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 32-19.rar
Резултати: 32-19 Протокол.pdf 32-19 заповед класиране.pdf
EТ00591 ДГС Котел 15.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 30-19- продажба дървесина на корен Таен 37375.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 30-19.rar
Резултати: 30-19 заповед класиране.pdf об.30-19- Протокол.pdf 30-19 заповед класиране.pdf
EТ00589 ДГС Котел 12.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 28-19- продажба дървесина на корен Таен 23572.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 28-19.rar
Резултати: 28-19 заповед класиране.pdf 28-19 Протокол.pdf
EТ00064 ДГС Котел 26.04.2018 13:30 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ТП "ДГС Котел"- об. 13-18 Таен 38287.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 13-18.rar
Резултати: заповед класиране – об.13-18.pdf протокол об.13-18.pdf
EТ00063 ДГС Котел 26.04.2018 12:00 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ТП "ДГС Котел" об. 32-18 Таен 18602.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 32-18.rar
Резултати: заповед класиране об.32-18.pdf протокол об. 32-18.pdf
EТ00062 ДГС Котел 26.04.2018 10:30 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ТП "ДГС Котел", обект № 38-18 Таен 40892.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 38-18.rar
Резултати: заповед класиране об.38-18.pdf Протокол об.38-18.pdf
Процедура № EТ00574 е прекратена!
EТ00574 ДГС Котел 15.04.2019 15:00 ТП "ДГС Котел"- об. 26-19- продажба дървесина на корен Таен 41022.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 26-19.rar
Процедура № EТ00573 е прекратена!
EТ00573 ДГС Котел 15.04.2019 13:30 ТП "ДГС Котел"- об. 25-19- продажба дървесина на корен Таен 33199.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 25-19.rar
Процедура № EТ00572 е прекратена!
EТ00572 ДГС Котел 15.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 17-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 17-19.rar
Процедура № EТ00570 е прекратена!
EТ00570 ДГС Котел 15.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 32-19- продажба дървесина на корен Таен 23767.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 32-19.rar
Процедура № EТ00569 е прекратена!
EТ00569 ДГС Котел 15.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 30-19- продажба дървесина на корен Таен 37375.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 30-19.rar
Процедура № EТ00571 е прекратена!
EТ00571 ДГС Котел 12.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 29-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 29-19.rar
Процедура № EТ00568 е прекратена!
EТ00568 ДГС Котел 12.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 28-19- продажба дървесина на корен Таен 23572.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 28-19.rar
Процедура № EТ00567 е прекратена!
EТ00567 ДГС Котел 12.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 27-19- продажба дървесина на корен Таен 34102.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 27-19.rar
Процедура № EТ00587 е прекратена!
EТ00587 ДГС Котел 12.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 27-19- продажба дървесина на корен Таен 34102.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 27-19.rar
Процедура № EТ00586 е прекратена!
EТ00586 ДГС Котел 12.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 28-19- продажба дървесина на корен Таен 23572.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 28-19.rar
Процедура № EТ00585 е прекратена!
EТ00585 ДГС Котел 12.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 29-19- продажба дървесина на корен Таен 45870.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 29-19.rar