Документи

Обявление за провеждане на договаряне на санитарна сеч в обект № 50-18
Файл
Добавен
11.06.2018 / ДГС Котел
Обявление за провеждане на санитарна сеч в об. 48-18
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Котел
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 47-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 46-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
Обявление за възлагане добив на повредена дървесина от обект 43-18- ТП "ДГС Котел" по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата, съгласно предписания на РДГ Сливен и ЛЗС Варна
Файл
Добавен
03.04.2018 / ДГС Котел
Информация по чл. 38, ал. 5 от Наредбата за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Котел
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Котел