Документи

Обявление за възлагане добив на повредена дървесина от обект 43-18- ТП "ДГС Котел" по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата, съгласно предписания на РДГ Сливен и ЛЗС Варна
Файл
Добавен
03.04.2018 / ДГС Котел
Информация по чл. 38, ал. 5 от Наредбата за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Котел
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Котел